Ajudes a municipis amb instal·lacions militars

Els Pressupostos Generals de l'Estat per als anys 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010, van contemplar una compensació, a una sèrie de municipis, per l'existència en el seu territori de grans instal·lacions militars.
Ajudes Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2010.
ENTITAT LOCAL BENEFICIÀRIA IMPORT CONCEDIT
Ajuntament de Sant Fernando (Cadis) 250.000,00 €
Ajuntament de Rota (Cadis) 250.000,00 €
Ajuntament de Barbate (Cadis) 250.000,00 €
Ajuntament del *Arahal (Sevilla) 250.000,00 €
Ajuntament de Ferrol (La Corunya) 250.000,00 €
Ajuntament de Cartagena (Múrcia) 250.000,00 €
Ajuntament del *Coronil (Sevilla) 100.000,00 €
Ajuntament de Parades (Sevilla) 100.000,00 €
Ajuntament de *Obejo (Còrdova) 100.000,00 €
TOTAL 1.800.000,00 €

Quadre d'ajudes a municipis amb instal·lacions militars (exercicis 2005 a 2009). (PDF · 9.95 KB)