Reglaments de les Conferències Sectorials

MINISTERI D'IGUALTAT

CONFERÈNCIA SECTORIAL D'IGUALTAT

MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

CONFERÈNCIA SECTORIAL D'EDUCACIÓ

MINISTERI DE CIÈNCIA, INNOVACIÓ I UNIVERSITATS

CONSELL DE POLÍTICA CIENTÍFICA, TECNOLÒGICA I D'INNOVACIÓ

MINISTERI DE TREBALL I ECONOMIA SOCIAL

CONFERÈNCIA SECTORIAL D'OCUPACIÓ I ASSUMPTES LABORALS

MINISTERI DE L'INTERIOR

CONSELL NACIONAL DE PROTECCIÓ CIVIL

MINISTERI D'INCLUSIÓ, SEGURETAT SOCIAL I MIGRACIONS

CONFERÈNCIA SECTORIAL D'IMMIGRACIÓ