Política Territorial

Política autonòmica

Informació sobre el sistema autonòmic espanyol, el seu règim jurídic i les relacions de l'Administració General de l'Estat amb les Comunitats Autònomes.

Política local

Informació sobre les accions desenvolupades pel Ministeri en l'àmbit local, en els vessants de la cooperació tant institucional com a econòmica. Així mateix, podrà accedir al Sistema d'Informació Local i a la normativa sobre el règim local.

Sistema d'Informació del Mercat Interior (IMI)

La cooperació administrativa en l'Espai Econòmic Europeu té en el sistema IMI una eina essencial. Participen en ell nombroses autoritats públiques estatals, autonòmiques i locals per a garantir els drets dels ciutadans i empreses en el mercat interior, en comunicació amb les seues homòlogues d'altres Estats membres.

Internacional

Participación de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales en asuntos europeos.