Fondo Social Europeo (FSE)

"O FSE inviste no teu futuro"

"O FSE inviste no teu futuro"

Información sobre as convocatorias de axudas xestionadas pola Dirección Xeral de Cooperación Autonómica e Local, como Organismo Intermedio da Autoridade de Xestión, financiadas co Fondo Social Europeo (FSE) e destinadas a entidades locais españolas.

LOITA CONTRA A FRAUDE: Medidas e compromisos

A Dirección Xeral de Cooperación Autonómica e Local adoptou unha serie de medidas e compromisos para loitar contra a fraude. Aquí poderá atopar información sobre as medidas que este Organismo Intermedio ha adoptado, así como outra diversa documentación divulgativa na loita contra a fraude.


Ligazóns de interese