Secretaría de Estado de Función Pública

O Real Decreto 507/2021, do 10 de xullo, polo que se reestruturan os departamentos ministeriais, crea o Ministerio de Facenda e Función Pública ao que corresponden, ademais das competencias en materia de facenda pública e de orzamentos e gastos, a proposta e execución da política do Goberno en materia de administración pública, función pública e gobernación pública.

Así mesmo,  créase  a Secretaría de Estado de Función Pública, órgano ao que corresponden  as funcións enumeradas no artigo 14 do Real Decreto 682/2021, do 3 de agosto, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Facenda e Función Pública.

Mediante o Real Decreto 665/2021, do 27 de xullo, noméase Secretaria de Estado de Función Pública a dona Lidia Sánchez Milán. 

O director do Gabinete é Javier Rueda Vázquez.  

Estrutura

Da Secretaría de Estado de Función Pública dependen os seguintes órganos directivos:

 

También dependen de la Secretaría de Estado de Función Pública los siguientes órganos con rango de subdirección general:

Actualidade

Accede ás últimas noticias de actualidade.

Podes *suscríbirte á nosa newsletter para recibir información mensual sobre función pública. Inscríbeche aquí.

Protección de Datos

A información dos Rexistros de Actividades de Tratamento (*RAT) da Secretaría de Estado de Función Pública, que contén os datos persoais dos interesados, quedarán incorporados á correspondente actividade de tratamento do Ministerio de Facenda e Función Pública.

PROTECCIÓN DE DATOS

INFORMACIÓN DOS REXISTROS DE ACTIVIDADES DE TRATAMENTO