Fons Social Europeu (FSE)

"El FSE inverteix en el teu futur"

"El FSE inverteix en el teu futur"

Informació sobre les convocatòries d'ajudes gestionades per la Direcció general de Cooperació Autonòmica i Local, com a Organisme Intermedi de l'Autoritat de Gestió, finançades amb el Fons Social Europeu (FSE) i destinades a entitats locals espanyoles.

LLUITA CONTRA EL FRAU: Mesures i compromisos

La Direcció general de Cooperació Autonòmica i Local ha adoptat una sèrie de mesures i compromisos per lluitar contra el frau. Aquí podrà trobar informació sobre les mesures que aquest Organisme Intermedi ha adoptat, així com una altra diversa documentació divulgativa en la lluita contra el frau.


Enllaços d'interès