Localización

Calle Paulino Caballero, 19

31071 - Pamplona/Iruña (Navarra)

Teléfonos:

  • 948979360
  • 948979362

Faxes:

  • 948979140

Enlaces de interés:

Horario:

Cita Previa:

https://ssweb.seap.minhap.es/icpplus/citar?org=GO-EDU

Por favor, solicite tantas citas como trámites desee realizar.

IMPORTANTE: acuda solo y provisto de mascarilla.